Modtagelse

I skal henvende dig i skranken hos sekretæren, når I møder. En sygeplejerske vil følge Jer til venteværelset.

Samtalen med sygeplejersken

Det planlagte forløb gennemgås i børnehøjde, hvor dit barn inddrages, så meget som alder og lyst gør muligt. Denne samtale består bl.a. af følgende: 

  • Identifikation - dit barn får et armbånd på med navn/cpr. nummer. 
  • Afklaring på, om dit barn er korrekt fastende
  • At du bekræfter dit navn og telefonnummer som nærmeste pårørende.
  • Afklarer evt. spørgsmål dit barn eller du måtte have.

Samtalen med lægen

Den læge, der skal operere, kommer og taler med Jer. Han tegner tillige et kryds, det sted der skal opereres. I møder også den sygeplejerske, der skal bedøve. Når operationsstuen er ledig, bliver I alle hentet.

Du kan være hos dit barn, indtil det sover og igen lige så snart barnet er ankommet på opvågningen.

Mere information til børn i Dagkirurgi