Forberedelse

Der er visse praktiske ting, du som forælder, skal være opmærksom på, forud for dit barns operation. Læs her om fasteregler forud for operation, indkøb af smertestillende m.v.

Operationsdagen

På selve operationsdagen sker der mange ting. Du kan herunder læse om selve forløbet, lige fra modtagelse og opvågning, til operationspjecer og dit barn kan se en film om det at blive bedøvet.

Hjemme igen - dagene efter

Link til akut telefonnumre, information om prøvesvar m.v.