De fleste kvinder med medfødt hjertesygdom kan vælge antikonception på normale vilkår. Der bør i alle tilfælde gives individuel vejledning.

P-piller

Kan anvendes af langt de fleste kvinder med medfødt hjertesygdom. Østrogenholdige p-piller frarådes dog hos kvinder, som er cyanotiske (blå), hos kvinder med forhøjet blodtryk i lungerne, kvinder med markant nedsat pumpefunktion og hos mange med hjerterytmeforstyrrelser. Hos kvinder, der tidligere har haft blodpropper (f.eks. i ben eller lunger), og hos kvinder der er såkaldt Fontan (eller TCPC) opererede, bør østrogenholdige p-piller også undgås.

”P-piller” der ikke indeholder østrogen, men alene hormonet gestagen, kan stort set anvendes til alle. Findes dels som tabletter (såkaldte mini-piller), hvor gestagendosis er lav. Disse er ikke helt så effektive. I stedet kan der gives højdosis gestagen eller ”moderne p-mini-piller”, som er meget effektive. Højdosis gestagen kan også gives som indsprøjtninger, f.eks. hver 3. måned, eller som såkaldte implantater, hvor en tynd hormonstav indsættes i underhuden (med en almindelig sprøjte/kanyle).

Spiraler

Kan anvendes hos næsten alle kvinder med medfødt hjertesygdom. Hos kvinder, som tidligere har haft betændelse i hjertet (endokarditis), bør man måske være tilbageholdende med at anvende spiral. Gestagenspiralen er et godt alternativtil kvinder, der ikke bør gives østrogenholdige p-piller.

Den frigiver små mængder gestagen. Med højdosis gestagen er sandsynligheden for graviditet minimal. Under behandlingen ophører menstruationerne hos langt de fleste og bliver meget mindre hos de øvrige, hvilket mange kvinder foretrækker.

Sterilisation

Bør primært overvejes til de kvinder, hvor graviditet kan være livstruende. Det bør erindres, at højdosis gestagenbehandling næsten er lige så effektiv og mindre belastende. I givet fald skal sterilisationen foregå på et nationalcenter, som har erfaring og ekspertise til bedøvelse af disse kvinder.

Barriere metoder

Pessar og kondom kan anvendes hos alle, men yder ikke tilstrækkelig sikkerhed for de kvinder, hvor graviditet bør undgås.

Der er patientgrupper, hvor selv hospitalsoplægning bør ske på et nationalcenter.

Kontakt

Center for Medfødte Hjertesygdomme
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N

Tlf. 4012 2118
guch@skejby.rm.dk