Risikoen for at få et barn med medfødt hjertesygdom er normalt lige under 1% (0.8%). Hvis en af forældrene selv har en medfødt hjertesygdom, er risikoen højere. Hvis kvinden har en hjertesygdom, er risikoen i gennemsnit omkring 4% og cirka 2%, hvis faderen har en medfødt hjertesygdom.


Selvom risikoen er højere end normalt, er sandsynligheden for at få et barn med hjertesygdom stadig meget lav og sandsynligheden for et rask barn meget, meget høj. Hvis hjertesygdommen skulle nedarves, er det ikke nødvendigvis samme type hjertesygdom, som optræder hos barnet som hos forældrene.

Ved ultralydskanning af fosterhjertet kan de fleste alvorlige hjertesygdomme ses fra 18. uge. I udvalgte tilfælde kan man foretage en tidlig hjerteskanning allerede i uge 13-15 - evt. suppleret med en såkaldt vaginalskanning. Den tidlige skanning følges altid op af en senere hjerteskanning - typisk omkring uge 20.

Disse skanninger foretages på Ultralyd Ambulatoriet på Kvindesygdomme og Fødsler.

Skanningen tager normalt cirka 15 minutter.

Hvis skanningen skulle vise, at barnet har en hjertefejl, vil der umiddelbart blive givet grundig information om betydningen af hjertesygdommen, og der vil blive lagt en plan for graviditeten i fællesskab med forældre, fødselslæge og børnehjertelæge. I udvalgte tilfælde, hvor barnet har en meget kompleks hjertefejl, og hvor der forventes operation inden for de første leveuger, vil fødslen foregå på Rigshospitalet.

Da hjertefejl af og til er forbundet med andre misdannelser hos fosteret og en sjælden gang med kromosom- eller genfejl kan det være relevant at tage moderkage- eller fostervandsprøve.

Kontakt

Center for Medfødte Hjertesygdomme
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N

Tlf. 4012 2118
guch@skejby.rm.dk