Alle kvinder med medfødt hjertesygdom bør, når de nærmer sig den fødedygtige alder, være grundigt informerede om deres hjertesygdom, og der bør være lagt en fast plan for en eventuel graviditet.

Kvinderne kan i store træk opdeles i tre grupper, mens der hos hver enkelt patient foretages en individuel vurdering. Dette sker på nationalcenteret og i udvalgte tilfælde i et samarbejde mellem de lokale afdelinger og nationalcenteret.

  1. Kvinder, som ikke kræver specielle forholdsregler i forbindelse med graviditet og fødsel
  2. Kvinder, som bør følges i og føde på et nationalcenter (SKS)
  3. Kvinder som bør undgå at blive gravide
Kvinder i gruppe 1 følger den normale svangrekontrol og føder lokalt.

For kvinder i gruppe 2 lægges individuelle planer. I de fleste tilfælde er der behov for et par ekstra kontroller i kardiologisk og obstetrisk regi. De fleste vil kunne føde normalt. Af og til er det hensigtsmæssigt, at den gravide ved terminen indlægges til igangsættelse af fødsel.

Hensigten er, at så mange som muligt føder normalt. Kejsersnit er kun at foretrække i helt udvalgte tilfælde.

For kvinder i gruppe 3 bør der tidligt været taget relevante forbehold for at undgå graviditet. Skulle kvinderne alligevel blive gravide vil man næsten altid, men efter grundig information af den gravide kvinde, anbefale graviditeten afbrudt.