Et stigende antal kvinder med medfødt hjertesygdom kommer i den fødedygtige alder. Dette rejser ikke alene spørgsmål om antikonception, graviditet og fødsel men også om risici for både mor og barn.

Graviditet er forbundet med stor belastning af hjerte-kredsløb og flere af de medikamina som kvinder med medfødt hjertesygdom anvender kan påvirke fosteret.

Det er derfor vigtigt at alle aspekter omkring antikonception, graviditet og fødsel er gennemdrøftet allerede før de kvinderne når den fødedygtige alder. Denne information gives på nationalcenteret hvor et team af specialister står til rådighed. De fleste kvinder vil kunne gennemgå graviditeten uden problemer.
I sjældne tilfælde må graviditet imidlertid frarådes fordi risikoen for kvinden er for stor.


I andre situationer kan det vise sig hensigtsmæssigt at kvinden inden hun bliver gravid gennemgår en eller anden behandling for herigennem at nedsætte risikoen ved graviditet både for kvinden og for barnet.

Prævention

De fleste kvinder med medfødt hjertesygdom kan vælge antikonception på normale vilkår.

Graviditet

Alle kvinder med medfødt hjertesygdom bør når de nærmer sig den fødedygtige alder være grundigt informerede om deres hjertesygdom og der bør være lagt en fast plan for en eventuel graviditet.

Blodfortyndende behandling og graviditet

Nogle patienter med medfødte hjertesygdomme bl.a. patienter med kunstige hjerteklapper behandles med blodfortyndende tabletter.

Prænatal diagnostik

Risikoen for at få et barn med medfødt hjertesygdom normalt er lige under 1 % (0.8%).