Pacemakerbehandling anvendes helt overvejende til patienter hvor hjertets indvendige ledningssystem ikke virker tilfredsstillende. Hos patienter med medfødte hjertesygdomme skyldes det som regel at hjertets elektriske impulser ikke ledes igennem fra forkamrene til hjerte – eller pumpekamrene. Dette brud på impulssystemet kan bl.a. opstå i forbindelse med hjerteoperationer, men kan også optræde spontant. Pacemakeren selv fungerer som et lille batteri der udsender impulser, mens pacemakerens ledninger erstatter hjertets eget defekte ledningssystem. Selve pacemakeren, dvs. batteriet med alle de avancerede computerfunktioner, indopereres under huden som regel oppe på brystkassen lidt nedenfor kravebenet. Fra pacemakere løber den eller de ledninger der skal bruges ind i en blodåre som normalt fører direkte ind i hjertets højre forkammer og herfra normalt videre ned i det højre hjerte/pumpekammer.

En pacemaker kan som regel indsættes på en times tid. Der sker i lokalbedøvelse. De fleste kan udskrives næste dag. Hos nogle voksne med medfødt hjertesygdom er hjertet og blodårerne så anderledes sat sammen at man ikke uden videre kan få ledningerne fra pacemakerne til at sidde tilfredstillende inde i hjertet og de tilfælde må hjertekirurgen åbne ind til selve hjertes overfalde og sy selve ledningerne ind på hjertets overflade. I disse tilfælde sker operationen naturligvis i fuld bedøvelse og som regel må patienten blive lidt længere i afdelingen.Indenfor de senere år er der udviklet nye pacemakertyper som ikke alene kan kompensere for brud på ledningssystemet, men som også kan forbedre hjertets pumpefunktion. Denne form for pacemakerbehandling kaldes bl.a. biventrikulær pacing, tre-kammer pacing eller resynkroniseringsterapi. Denne behandlingsmetode forventes i stigende omfang at kunne anvendes hos en del patienter med medfødte hjertesygdomme.Implanterbare defibrillatorer ICD) er specielle pacemakere som udover at fungere som ”almindelige pacemakere” også kan give hjertet et indvendigt elektrisk stød hvis hjerterytmen bliver livstruende hurtig. ICD implantationen foretages på samme måde som en almindelig pacemakerindsættelse. Patienterne kan som regel udskrives dagen efter, når den sidste kontrol og programmering af ICDen er foretaget. Kontrollerne foregår på samme måde som for de almindelige pacemakeres vedkommende.