Ambulante patienter ses med regelmæssige mellemrum i Hjertesygdomme, Klinik for Medfødte Hjertesygdomme, hvor der foretages undersøgelser som ekkokardiografi, arbejdstest m.m.

Vi arbejder med personlige, langvarige læge-patient-forhold, så du ser den samme læge hver gang du kommer til kontrol, og vi tilstræber, at alle henvendelser bliver varetaget af den samme læge.

Læger, sygeplejersker og sekretærer indgår i et tværfagligt samarbejde i klinikken.

Sygeplejerskerne bidrager med specialiseret sygdpleje til dig som patient på baggrund af erfarings-, udvilings-, og forskningsbaseret viden. Der samarbejdes med socialrådgiver, diætist m.m. Du og dine pårørende bliver vejledt i forbindelse med lægekonsultationer og ved selvstændige sygdplejesamtaler.