De fleste voksne med medfødte hjertesygdomme indlægges på Hjerte-Lunge-Kar-Kirurgisk Afdeling T, når de skal opereres.

Dagen før operationen møder patient og evt pårørende op i Afdeling Ts ambulatoirum. Her bliver I budt velkommen af den sygeplejerske, som vil være den gennemgående kontaktperson i løbet af dagen.

Der skal foregå mange undersøgelser og samtaler denne dag og det kan være et presset program, men som regel vil det se ud som følger:

 • Blodprøver ca. kl. 10
 • Journaloptagelse ved thoraxkirurgisk journalskrivningshold
 • EKG (hjertekardiogram), hvor hjerterytmen måles
 • Røntgenundersøgelse af brystkassen (thorax) ca kl 11. Patienten bliver transporteret til Røntgenafdelingen og derfra videre til Patienthotellet til frokost.
 • Ca kl 13 transporteres patienten tilbage til ambulatoriet
 • Evt. fornyet ekkokardiografi (EKKO)
 • Information ved narkoselægen ("bedøvelægen") om, hvordan bedøvelsen skal foregå og hvilke risici der er forbundet hermed.
 • Ca kl 14 følges patienten til Hjerte-Lunge-Kar-Kirurgisk Afdeling T på 1. sal
 • Information ved fysioterapeut bl.a. om vejrtrækningsøvelser efter operationen.
 • Information ved hjertekirurg om, hvorledes de påtænker at udføre selve hjerteoperationen dagen efter. Det er vigtigt, at I - inden indlæggelsen - sørger for at skrive alle jeres spørgsmål ned om selve operationen. Så kan I nemlig få svar på meget fra kirurgen (ofte har man ikke hørt ret meget om, hvad der rent faktisk kommer til at foregå ved operationen inden denne samtale)
 • Forbehandling med vask og rasering.

Derefter kan patienten gå på Patienthotellet. Inden da, skal patienten have aftalt faste-tid med sygeplejersken.

Næste morgen bliver patienten hentet af portør og bragt til Sengeafsnit T2 hvor den endelige klargøring til operation foregår.

Mere information

Risiko ved hjerteoperation 

Kontakt

Center for Medfødte Hjertesygdomme
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N

Tlf. 4012 2118
guch@skejby.rm.dk