De fleste voksne med medfødte hjertesygdomme indlægges på Hjerte-Lunge-Kar-Kirurgisk Afdeling T, når de skal opereres.

Dagen før operationen møder patient og evt pårørende op i Afdeling Ts ambulatoirum. Her bliver I budt velkommen af den sygeplejerske, som vil være den gennemgående kontaktperson i løbet af dagen.

Der skal foregå mange undersøgelser og samtaler denne dag og det kan være et presset program, men som regel vil det se ud som følger:

 • Blodprøver ca. kl. 10
 • Journaloptagelse ved thoraxkirurgisk journalskrivningshold
 • EKG (hjertekardiogram), hvor hjerterytmen måles
 • Røntgenundersøgelse af brystkassen (thorax) ca kl 11. Patienten bliver transporteret til Røntgenafdelingen og derfra videre til Patienthotellet til frokost.
 • Ca kl 13 transporteres patienten tilbage til ambulatoriet
 • Evt. fornyet ekkokardiografi (EKKO)
 • Information ved narkoselægen ("bedøvelægen") om, hvordan bedøvelsen skal foregå og hvilke risici der er forbundet hermed.
 • Ca kl 14 følges patienten til Hjerte-Lunge-Kar-Kirurgisk Afdeling T på 1. sal
 • Information ved fysioterapeut bl.a. om vejrtrækningsøvelser efter operationen.
 • Information ved hjertekirurg om, hvorledes de påtænker at udføre selve hjerteoperationen dagen efter. Det er vigtigt, at I - inden indlæggelsen - sørger for at skrive alle jeres spørgsmål ned om selve operationen. Så kan I nemlig få svar på meget fra kirurgen (ofte har man ikke hørt ret meget om, hvad der rent faktisk kommer til at foregå ved operationen inden denne samtale)
 • Forbehandling med vask og rasering.

Derefter kan patienten gå på Patienthotellet. Inden da, skal patienten have aftalt faste-tid med sygeplejersken.

Næste morgen bliver patienten hentet af portør og bragt til Sengeafsnit T2 hvor den endelige klargøring til operation foregår.

Mere information

Risiko ved hjerteoperation