Magnyl gives bl.a. til

  1. patienter, som har fået indopereret en Gortex shunt. Magnyl behandlingen skal som regel fortsætte sålænge shunten haves. Dvs indtil shunten fjernes i forbindelse med en fornyet operation.
  2. patienter som har fået indsat en Contegra graft (Se homografter mm.). Magnyl behandlingen fortsættes i 3 mdr og kan derefter ophører.