En del cyanotiske eller ”blå” patienter kan få det bedre, når man tapper en del af ”det tykke blod”. Dette kaldes åreladning og minder meget om det, der sker hos bloddonorer. Typisk tappes ca. 500 ml blod gennem en vene i albuebøjningen. Samtidigt indsprøjtes ca. 500 ml saltvand. Tapningen tager 20-30 minutter. Man skal undgå at tappe patienterne mere end 2 (3) gange om året.

Da blodet indeholder store mængder jern, vil der naturligvis fjernes jern fra kroppen ved hver eneste tapning, og patienten kan derfor let udvikle jernmangel, selvom blodprocenten er høj. Da jernmangel ofte forværrer symptomerne, må der ofte gives jerntilskud (jerntabletter), når patienterne tappes flere gange. For mange patienter kan det være svært at forstå, at man skal have jerntilskud, ”når blodet jo allerede er tykt”. Behovet for jerntilskud kan vurderes i en blodprøve.

Åreladning af cyanotiske (”blå”) patienter bør ikke foretages hos den praktiserede læge, i Blodbanken eller andre steder, hvis ikke der tages helt nødvendige forbehold. Således skal den tappede blodmængde, som nævnt, gradvist erstattes med tilsvarende mængde saltvand givet i blodåren. Det er også af stor vigtighed, at man undgår at helt små mængder luft kommer ind i blodåren. Dette kan bl.a. sikres ved at anvende såkaldte ”filtre”.

Det er også vigtigt, at man kun tapper blod, hvis patienten har gener fra den høje ”blodprocent”. Tidligere tappede man nemlig patienter rutinemæssigt, når ”blodprocenten” eller rettere ”hæmatokrit-værdien” nåede over (60)-65. Denne regel gælder ikke længere. Tit stabiliserer værdien sig på et acceptabelt niveau, hvor patienten ikke har nogle gener af ”det tykke blod”, og i disse situationer vil tapninger kun kunne gøre situationen værre.