Anæstesi = bedøvelse

Dagen før operationen tilses patienten af en anæstesiolog (narkose-intensiv læge). Her bliver I orienteret om bedøvelsen og det umiddelbare forløb på Intensivafdelingen samt omtale af evt. risici og komplikationer.

Fasteregler før operation

Voksne          

  • 6 timer - mad og mælkeprodukter
  • 2 timer - vand/saftevand

Børn              

  • 6 timer - mad, mælkeprodukter og modermælkserstatning
  • 4 timer - ammemælk
  • 2 timer - vand/saftevand

Beroligende medicin

Gives ca. en ½ time før bedøvelse.
Voksne - Panodil + stesolid.
Børn ≥ 1 år - Dormicum (beroligende medicin) opløst i saftevand.

Bedøvelse af børn

Barn og forældre modtages på operationsgangen af narkoselæge og narkosesygeplejerske og køres ind i indsovningsrum. Her påsættes puls- og iltmætningsmåler på en finger. Små børn bedøves oftest med sovegas på maske - efter ca. 30-45 sekunder begynder barnet at sove. En anden mulighed er anlæggelse af drop på det vågne barn, hvorefter sovemedicin gives via droppet. Forældrene siger godnat til barnet. Elektroder på huden påsættes til registrering af puls- og hjerterytme. Herefter anlægges drop (kanyle i blodåre), hvorigennem der gives morfinpræparat, sovemedicin og muskelafslappende medicin. Herefter anlægges trakealtube (rør) gennem næse til luftrøret, da vi/respirator trækker vejret for barnet under hele operationen.

Herefter anlægges kanyle i en lille pulsåre, oftest på en af armene eller i lyskeregionen. Her måler vi BT, slag for slag. Derefter anlægges drop i  blodåre på halsen til fortsat medicingivning og trykmåling før højre hjertehalvdel.

Til sidst anlægges kateter (rør) op gennem urinrøret til blæren, således at urinproduktionen under hele operationen kan registreres.

Nu er barnet klar til operation og køres på operationsstuen.

Efter operationen køres barnet fortsat sovende til Intensivafdelingen, hvor det modtages af intensivsygeplejersker og -læger. Når hjertefunktion/-rytme og vejrtrækning er god, vækkes barnet - oftest samme dag, men det skal forblive i Intensivafdelingen til næste dag - evt. flere dage. Se intensivt forløb.

Bedøvelse af voksne

Efter ankomst til indsovningsrum anlægges kanyle i blodåre på oversiden af hånden samt i pulsåre ved håndleddet - sidstnævnte til BT-måling - slag for slag. Elektroder til registrering af hjerterytme og puls påsættes huden. Iltmåler sættes på finger.

Herefter gives medicinpræparat, sovemedicin og muskelafslappende medicin. Rør føres gennem mund til luftrør og forbindes til respirator, som trækker vejret for dig under hele operationen og også bag efter operationen.

Herefter anlægges 1-2 katetre i blodårer (dybe vener) på halsen til fortsat medicin-, væske- og trykmåling. Til sidst anlægges rør via urinrør til blære, således at urinproduktion kan registreres under hele operationen.

Nu kan operationen begynde.