Alle patienter med medfødt hjertesygdom, der har behov for operation, bliver opereret på Rigshospitalet.

For yderligere information omkring indlæggelse og behandling på Rigshospitalet, henvises til:

Efter operation har familier fra Aarhus Universitetshospitals optageområde mulighed for overflytning - efter aftale med Rigshospitalet - til Børn og Unge 4.

Hovedparten af indlæggelsesforløbet sker på Børn og Unge 4. Det giver en umiddelbart nærhed til andre børnespecialer, herunder børne-syndromlæger, børne-neurologer, neonatal-læger, børne-infektionslæger, børne-lungelæger, børne-nyre- og børne-mavetarmlæger, der kan inddrages med kort varsel, hvis det er nødvendigt.

Det er en fordel med nærheden til de andre børnespecialer, fordi nogle hjertebørn også lider af sygdomme i andre organer.

Det er meget vigtigt for os, at I som familie oplever tryghed og kontinuitet omkring behandling og pleje af jeres barn. I er som familie med i plejen af barnet i det omfang det er muligt , og vi vil meget gerne bruge de kompetencer I har som forældre for at skabe den bedste kontakt til jeres indlagte barn.

Der er et højt informationsniveau, og der tilstræbes kontinuitet, tidlig involvering af forældre i plejen, samt tidlig involvering af støttefunktioner i et samarbejde med psykolog, præst, ergoterapeut, fysioterapeut, socialrådgiver, diætist og ikke mindst næsten daglig kontakt til vores hospitalsklovne.

TrygFondens Familiehus

Udover Patienthotellet på Aarhus Universitetshospital ligger TrygFondens Familiehus tæt på Børneafdelingen.

Familiehuset danner en unik ramme i hjemlige og trygge omgivelser for familier med længere indlæggelsesforløb.

En familie kan bo og leve samlet, så normalt som muligt under barnets indlæggelse. Der er plads til hele familien og A40 ligger indenfor gåafstand.

Familiehuset har i dag 12 værelser, men allerede i løbet af 2016 vil der være i alt 22 værelser. 

 

Kontakt

Center for Medfødte Hjertesygdomme
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N

Tlf. 4012 2118
guch@skejby.rm.dk