Barnet i centrum er en grundlæggende værdi.

Viden om og forståelse for børns og børnefamiliers særlige livsvilkår og udviklingsbehov afspejler sig i den moderne behandling, pleje og observation af syge børn på hospitalet.

Udviklingsproces og sygdom

Børn er i en intens udviklingsproces såvel fysisk som mentalt, og oplevelser blandt andet på hospital prøver barnet i dets aktuelle livssituation, i dets personlighedsdannelse og evne til at håndtere svære problemstillinger senere i livet.

Krav til personalet

At hjælpe barnet på bedste vis stiller store krav til det professionelle personale, der arbejder med barnet og dets familie. Det kræver særlig viden, indlevelse og forståelse og i høj grad inddragelse af barnet og forældre/netværk for at støtte det syge barn i dets aktuelle situation, i sygdoms- og symptomforebyggelse samt i dets rehabilitering.

Tab af integritet

Barnet oplever dets integritet helt anderledes en voksne og i tæt samspil med omgivelserne. Hvis integriteten krænkes, er der risiko for, at barnet bliver skadet for livet.

Forældre til syge børn kan opleve tab af naturlige forældrekompetencer på grund af ukendte, ofte angstprovokerende situationer og reaktioner hos barnet, der kan vise sig ved usikkerhed og uhensigtsmæssig adfærd.

Kommunikation er vigtigt

Kommunikation er af helt afgørende betydning for, om barnet og forældrene føler sig mødt og forstået, medinddraget  og medansvarlige. Dette stiller igen krav til de professionelle  om "dialog i børne- og forældrehøjde.

Særlig indsats for for tidligt fødte

De for tidligt fødte børn - også de ekstremt for tidligt fødte - kræver en helt særlig indsats for at beskytte deres umodenhed mest muligt med stimulation og samtidig etablering af mor-barn-kontakt, hvor lyde, stemmer og lugt skaber genkendelse og kontakt i et intenst behandlingsforløb.