Ungdomsmedicinsk Konference blev afholdt d. 13. nov. 2013 på AUH i Skejby (læs referat af konferencen her)

Ungdomsmedicinsk Gruppe (UMG) er en tværfaglig gruppe i Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital (AUH). Gruppen blev etableret i efteråret 2011.

Gruppen har primært fokus på unge patienter i pædiatrien dvs. de 12-17-årige, men ønsker også at medvirke til, at der på AUH's voksenafdelinger skabes fokus på unge patienter fra 18-22 år.

UMG arbejder på at skabe de bedste forhold for unge patienter, herunder fysiske rammer. Desuden arbejder UMG på at dygtiggøre sig indenfor ungdomsmedicin samt uddanne personalet i ungdomsmedicinske områder. UMG ønsker at være forum for inspiration, uddannelse, udvikling og forskning indenfor ungdomsmedicin. UMG samarbejder med andre ungdomsmedicinske grupper og centre i Danmark.

Henvendelse vedrørende UMG: Vibeke Bregnballe vibebreg@rm.dk