Børn og Unge varetager en lang række uddannelses- og forskningsforpligtelser som en del af Aarhus Universitetshospital og har i dag:

  • 1 lærestolsprofessorat
  • 3 kliniske professorater

I tilknytning til Børn og Unge er der 2 forskningsafsnit:

  • Den Perinatale Forskningsenhed
  • Forskning Børn og Unge

Projekter

Forskningsprojekter i Børn og Unge