Formålet med strategi.jpgat udarbejde en strategi for forskning og udvikling i sygepleje til børn og unge er at beskrive og synliggøre, hvordan vi i Børn og Unge arbejder målrettet med at videreudvikle sygeplejen til børn og unge, hvor forskning og udvikling ses som et middel til at fremme og udvikle patient- og familiecentreret pleje og behandling.

Strategiens formål er at understøtte opbygningen af en forsknings- og udviklingskultur og tradition i sygeplejefaget i Børn og Unge samt etablere et aktivt forsknings- og udviklingsmiljø og en solid organisation som understøtter sygeplejefaglig udvikling og forskning. Strategien understøtter de bærende værdier for sygeplejen i Børn og Unge som er beskrevet i Kendetegn for Sygeplejen til Børn og Unge. Forsknings- og udviklingsstrategien skal således understøtte at:

”Vi yder den bedste pleje og behandling med respekt for det enkelte menneske”

Ligesom denne strategi skal anvendes som et strategisk værktøj til at understøtte at:

 ”Vi udfører omfattende forskning på højt internationalt niveau til gavn for patienterne”

Forsknings- og udviklingsstrategien ligger sig tæt op af Aarhus Universitetshospitals (AUH) Strategi for sundhedsvidenskabelig professionsforskning 2018-2023 Strategi for Sundhedsvidenskabelig Professionsforskning. Ligesom forskningsstrategien understøtter Sick Kids Aarhus, der er et murstensløst netværk for forskning i børn og unge (0-18 år) ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

Strategien støtter ligeledes op om AUHs grundfortælling: Hele livet i de bedste hænder. Hvor de 4 bærende elementer er: Vi møder det hele mennesket; Vi vil og vi tør; Vi skaber resultater gennem samarbejde; Vi har den højeste faglighed Hele livet i de bedste hænder.

Børn og Unges målrettede strategi for sygeplejefaglig forskning og udvikling skal hjælpe med at indfri AUHs ambition om at tilbyde patienter den bedste behandling baseret på den største viden, hvilket forud­sætter forskning af høj kvalitet, der kan måle sig med den bedste på internationalt niveau.

Sygeplejeforskning og -udvikling i Børn og Unge i dag

Forskningsområder

Sygeplejefaglige forsknings- og udviklingskompetencer i Børn og Unge

Organisering af forskning og udvikling i sygeplejen

Implementering af forsknings- og udviklingsresultater