Formål

Netværket for udvikling-og implementeringssygeplejersker i Børn og Unge danner rammen for et støttende og inspirerende forum, hvor højeste faglig kvalitet i sygeplejen til børn og unge er målet. Netværket arrangerer blandt andet fællesundervisning og temadage for hele Børn og Unge. Et hovedfokus er at udvikle samarbejdet og patientforløbene på tværs af afsnittene i Børn og Unge og på hele AUH.

Mødefora

Netværket mødes 3½ time x 8 årligt

Møderne faciliteres af udviklingsansvarlige sygeplejersker og klinisk sygeplejespecialist fra Børn og Unge

Medlemmer

 • Thekla Bjerregaard Hansen, Børn og Unge afsnit 1
  Mail: thekhans@rm.dk
 • Helle Borg Christensen, Børn og Unge afsnit 1
  Mail: hellborg@rm.dk
 • Lene Erlang Sloth, Børn og Unge afsnit 2
  Mail: leneslot@rm.dk
 • Signe Forsberg Lauridsen, Børn og Unge afsnit 2
  Mail: siglauri@rm.dk
 • Hanne Aa Lunden, Børn og Unge afsnit 3
  Mail: hanlunde@rm.dk
 • Karen Sønderby Graarup, Børn og Unge Klinik
  Mail: karegraa@rm.dk
 • Maria Urbansky, Børn og Unge Klinik
  Mail: mariurba@rm.dk

Kontakt

Udviklingsansvarlig sygeplejerske i Børn og Unge, Pia Bonde Nielsen: piabonni@rm.dk