Nedenstående er en oversigt over udvalgte implementeringstiltag, hvor sygeplejersker spiller en særlig rolle.

Virtual reality briller (VR) hjælper børn og unge med at mestre smerter i forbindelse med smerterelaterede procedurer

Ny-diagnosticeret diabetes- flowchart for sygeplejen

Vejledning for oplæring i subcutane injektioner

Intravenøs (IV) behandling til børn og unge i hjemmet eller nærområdet

Videoopkald skaber mulighed for at inddrage pårørende og andre netværkspersoner