bamse1.jpgI Enheden for Forskning og Udvikling i Sygepleje til Børn og Unge er forsknings – og udviklingskompetencerne i sygeplejestaben samlet.

Forskningsansvarlig er en klinisk sygeplejespecialist med ph.d.-grad. Der er tre udviklingsansvarlige sygeplejersker med master – eller kandidat uddannelser, som arbejder med at sikre kliniknær udvikling af sygeplejen til børn og unge. Der ud over har Børn og Unge en uddannelse – og udviklingsansvarlig sygeplejerske blandt andet arbejder med kompetenceudvikling hos nyansatte sygeplejersker.

At samle de sygeplejefaglige forsknings – og udviklingskompetencer giver potentiale for en større sammenhængskraft i hele Børn og Unge og giver bedre mulighed for at kunne realisere strategien for forskning og udvikling i sygepleje til børn og unge.

Enheden for Forskning og Udvikling i Sygepleje til Børn og Unge:

  • Er repræsenteret i relevante netværk lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.   
  • Underviser eller faciliterer undervisning på tværs af afdelinger, der har med børn og unge at gøre.

Sygeplejerskerne i Enheden for Forskning og Udvikling i Sygepleje til Børn og Unge har forskellige kompetencer og særlige videns – og interesseområder. 

Her kan du se en præsentation af de personer, der er tilknyttet Enheden for Forskning og Udvikling i Sygepleje til Børn og Unge.

 

Claus Sixtus Jensen, Klinisk Sygeplejespecialist

Charlotte Drejdal Dyekjær, Udviklingsansvarlig sygeplejerske

Pia Bonde Nielsen, Udviklingsansvarlig sygeplejerske

Tenna Gladbo Salmonsen, Udviklingsansvarlig sygeplejerske

Jane Astrup, Uddannelses- og Udviklingsansvarlig sygeplejerske