COLOURBOX8654959.jpg

Lægefaglig forskning

Forskningsprojekter m.m. i Børn og Unge

Forskning og udvikling i sygepleje til børn og unge

Strategi, forsknings- og udviklingsprojekter, ideer til master- og kandidatspecialer, aktuelle implementeringstiltag m.m.