Det kræver særlige kompetencer og kvalifikationer at arbejde med børn, unge og forældre. Udover det fagspecifikke handler det eksempelvis om kommunikation, kognitiv og emotionel udviklingspsykologi, børns og unges påvirkning af sygdom og behandling, socialmedicin og tværsektorielt samarbejde.

Desuden er sekundær sygdomsforekomst og sygdomsforebyggelse et stort og endnu ikke færdigt udforsket område. Der ligger her nogle særlige forpligtelser i fremtiden for regionshospitalernes indsatsområder.

Den moderne børnefamilie stiller i dag og i fremtiden særlige krav til en familiecentreret pleje og behandling. Der er i langt højere grad fokus på det enkelte barn i familien ligesom familiens vilkår med begge forældre på arbejdsmarkedet stiller store krav til særligt de kroniske børns opvækst og udviklingsvilkår.