Raske søskendes oplevelse af at bo i Trygfondens Familiehus. 
Evalueringsrapport "Et hjem udenfor hjemmet".