Hvad er Tidligt Hjemmeophold?

Tidligt hjemmeophold (THO) er et tilbud til jer, der har fået et for tidligt født barn eller et barn med særlige behov. Barnet udskrives, mens barnet lærer at spise selv og fortsat har behov for at få mad på sonde.

Det indebærer, at I 

  • får oplæring i at give jeres barn mad gennem sonde
  • varetager barnets ernæring derhjemme i samråd med sygeplejersken på hospitalet

Forløbet afsluttes, når jeres barn ikke længere har behov for sonde, og der arrangeres en overlevering til jeres sundhedsplejerske.

Hvem kan komme på Tidligt Hjemmeophold?

Tidligt hjemmeophold er en mulighed for familier, som

  • har bopæl i Aarhus, Odder eller Skanderborg kommune
  • kan tale og læse dansk (mindst en af forældrene)
  • selvstændigt kan observere og passe barnet i hjemmet
  • kan give jeres barn sondemad. I kan evt oplæres i selv at lægge sonden. (At lægge sonden er ikke et krav)
  • føler jer trygge og klar til at varetage opgaven

Jeres barn er klar til Tidligt hjemmeophold, når det

  • er mere end 34 uger
  • kan undvære overvågning
  • kan holde varmen selv

Hvordan er kontakten med hospitalet under tidligt hjemmeophold?

Når I er på Tidligt hjemmeophold, holder I tæt kontakt med hospitalet. Enten ved at I kommer på besøg i afsnittet, eller ved at sygeplejersken besøger jer. Der er specialsygeplejersker tilknyttet ordningen.

Ved hvert besøg taler I om, hvad der er sket siden sidst, og jeres barn ses uden tøj, vejes og måles. Til sidst laves vejledning for den næste periode.

Antallet af besøg afhænger af jeres behov.