Hvad er neurologisk sygdom?

En neurologisk sygdom er en sygdom, der vedrører hjernen, rygmarven eller begge dele.

Hvilke undersøgelser  er der?

Hvis besøget er planlagt, vil du eller dit barn komme til aftalt tid i neurologisk ambulatorium.

Her vil dit barn få lavet en lægeundersøgelse og bl.a.:

  • få lyttet på hjertet
  • lave motorik øvelser
  • blive målt
  • blive vejet
  • få målt hovedomfang
  • måske få målt blodtryk

Der vil blive spurgt ind til symptomer og lægen vil komme med information og evt. rådgivning.

Der vil blive spurgt ind til evt. sygdomme i familien.

Vi vil lægge en plan for evt. flere undersøgelser og måske også aftale en ny kontroltid hos læge eller sygeplejerske.

Der skal måske tages en blodprøve, denne kan også planlægges til at blive taget en anden dag.

Ved børn under 6 år, må der gerne medbringes vækstkurver fra sundhedsplejerske og evt. egen læge.

Hvis dit barn bliver indlagt akut, vil det være via børnemodtagelsen. Hvis der er behov for længere indlæggelse vil dit barn komme til at være indlagt i vores sengeafdeling.

Der vil ved udskrivelsen, oftest blive aftalt opfølgning i ambulatoriet hos en læge eller hos en sygeplejerske.

Hvordan behandles en neurologisk sygdom?

Der findes en lang række behandlingsmuligheder til børn med neurologiske sygdomme.

Man behandler først og fremmest i forhold til symptomer. Behandlingen kan være medicinsk, der kan også være brug for opfølgning og træning hos en fysioterapeut.

Kan dit barn få medicin? Hvilken medicin skal dit barn have? Hvor læge skal dit barn have medicin?

Se ovenfor

Skal dit barn indlægges?

Den største del af udredningen kan foregå ambulant. Der kan forekomme planlagte observationsindlæggelser.

Hvis barnet får pludselig opstået symptomer, vil barnet blive indlagt til observation og evt. behandling, der vil ved udskrivelse blive lagt planer for ambulant opfølgning.

Hvad kan I som forældre gøre for at hjælpe på hospitalet?

Når I kommer til den første kontrol i ambulatoriet, er det en god ide at forberede jeres barn/unge på, hvad der skal ske (se under Undersøgelse).

I vil blive mødt af en læge og oftest også en sygeplejerske ved første besøg.