Hvad er Neonatalt transporthold?

Det neonatale transporthold transporterer alle syge nyfødte op til 3 måneder efter fødslen, som har brug for at blive flyttet fra et sygehus til et andet. Hos præmaturerer er det til korrigeret 3 måneder.

Vi henter akut svært syge børn fra Randers, Herning og Viborg, samt mindre syge og svært syge børn fra Horsens og Holstebro, og kører dem til behandling på et passende andet hospital - som oftest Aarhus Universitetshospital.

Vi udfører ikke-akutte transporter mellem hospitaler med børn bosat i Region Midt. Oftest er det tilbagetransporter efter endt behandling på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital eller Aarhus Universitetshospital til stamsygehus.

Hvordan foregår en transport?

Transportholdet tilkaldes, hvis dit barn har brug for at blive flyttet til et andet sygehus for at få mere specialiseret behandling.

Transportholdet kommer så hurtigt som muligt alt efter dit barns tilstand.

Når transportholdet ankommer, overtager holdet behandlingen af dit barn. Vi har udstyr med til at give dit barn samme intensive behandling, som vi også kan give på en Nyfødt Intensiv afdeling.

Når dit barn er stabiliseret installeres det i en sele i transportkuvøsen.

Transportkuvøsen er omgivet af udstyr til mange forskellige situationer - det er barnets tilstand der afgør, hvor megetaf udstyret, der skal i brug.

Under transporten overvåges dit barn af holdet - både ved hjælp af måleudstyr og observationer.

Der køres kun med udrykning, hvis lægen vurderer, at barnet har brug for at komme hurtigt frem til afsnittet.

Når vi er fremme ved det modtagende sygehus, køres transportkuvøsen op i afsnittet, og dit barn installeres i de nye rammer.

Ikke-akutte transporter planlægges gerne dagen i forvejen, men de kan blive udskudt, hvis der kommer en akut transport ind over.

Hvem er med under transporten?

Det neonatale transporthold består enten af et transportteam, som består af en læge og en sygeplejerske fra Nyfødt Intensiv på Aarhus Universitetshospital eller blot af en sygeplejerske fra Nyfødt Intensiv på Aarhus Universitetshospital - Dette kaldes en sygeplejesketransport. Det afhænger af barnets behov og situation.

De fleste transporter køres i den special-indrettede Babyambulance. Større børn, som er stabile kan også transporteres i en Babypod, som spændes på en voksenbåre og kan transporteres i en almindelig ambulance.

Med på turen er altid to personaler fra Falck til at køre bilen og håndtere den transportable kuvøse.

Kan I som forældre køre med i ambulancen?

Der er 3 sæder i Babyambulancen. Afhængigt af om transporten køres af et transportteam eller en sygeplejerske, så er der 1 eller 2 ekstra pladser.

Mindst en af forældrene er således altid meget velkomne til at køre med i ambulancen.

Hvor bliver dit barn indlagt?

Barnets behov afgør, hvor det bliver indlagt.

I sjældne tilfælde bliver vi nødt til at flytte jeres barn til et andet sygehus end det, I egentlig hører til på grund af pladsmangel. Jeres barn kommer naturligvis altid til et sygehus, der har de rette kompetencer i forhold til netop jeres barn.

Hvor længe skal dit barn være på hospitalet?

Varigheden af dit barns indlæggelse afhænger af grund til, at dit barn er blevet indlagt.

Hvornår og hvordan kommer dit barn tilbage til hjemsygehuset?

Når dit barn ikke længere har brug for specialiseret behandling, bliver det flyttet tilbage til hjemsygehuset.