Hvad er en kræftsygdom?

I Danmark får årligt ca. 200 børn og unge mellem 0-18 år en kræftdiagnose.

Kræft hos børn og unge er, ligesom hos voksne, en ondartet sygdom, hvor syge kræftceller vokser frem i et givent område af kroppen.

Kræftceller kan sprede sig til andre områder i kroppen (metastaser).

Der findes mange forskellige former for kræftsygdomme, og ofte har børn andre kræftformer end voksne.

I de fleste tilfælde er der ikke nogen ydre årsager til, at et barn får kræft.

Hvilke undersøgelser skal dit barn igennem?

Når jeres barn skal undersøges og behandles for en kræftsygdom, er det nødvendigt at lave en række undersøgelser som fx:

 • blodprøver
 • vævsprøve
 • knoglemarvsprøve 
 • røntgenundersøgelse
 • forskellige skanninger

Dit barns diagnose og behandlingsforløb er afgørende for, hvilke og hvor mange undersøgelser, der er nødvendige.

Det er forskelligt, hvor lang tid man skal vente på svar på de enkelte undersøgelser. I nogle tilfælde er ventetiden få timer, op til dage og i nogle tilfælde uger.

Lægerne og sygeplejerskerne i afsnittet vil informere jer om de forskellige undersøgelser. I vil få grundig information, og I vil få udleveret relevant skriftligt informationsmateriale, inden barnet skal til en undersøgelse.

Hvordan behandler vi kræftsygdomme?

Kræft hos børn og unge er en livstruende sygdom, som kræver langvarig behandling. Det betyder, at jeres barn og familie bliver tilknyttet afsnittet i længere tid - nogle gang over flere år.

Behandlingen af en kræftsygdom hos børn og unge kan bestå af:

 • kemoterapi (medicin)
 • operation
 • strålebehandling
 • støttebehandling

Typen af kræft er afgørende for, hvilken slags behandling, der gives. De fleste børn og unge skal have kemoterapi.

Mange bliver tilbudt at deltage i forskningsprojekter.

Kræftsygdomme hos børn og unge behandles på samme måde i hele landet og behandlingen følger internationale retningslinjer.

Lægerne og sygeplejerskerne i afsnittet vil informere jer om sygdommen og behandlingen i begyndelsen af behandlingsforløbet.

Hvilken medicin skal dit barn have?

Hvilken medicin, hvordan og hvorlænge kræftbehandlingen skal foregå, er afhængig af, hvilken type kræftsygdom jeres barn har. 

Vi giver næsten altid kemoterapi. Kemoterapien kan gives på forskellige måder:

 • i en blodåre over få minutter
 • over timer som drop (intravenøst)
 • indsprøjtning i en muskel (intramuskulært)
 • som tabletter
 • i rygmarvsvæsken

Derudover vil der være behov for understøttende behandling med blandt andet smertestillende medicin og antibiotika i løbet af behandlingsforløbet.

Skal dit barn indlægges?

Behandlingen af kræft strækker sig over flere måneder, og for nogle sygdomme flere år. Det betyder dog ikke, at I skal være indlagt hele tiden.

Mange behandlinger gives med ugers mellemrum, og I kan være hjemme mellem behandlingerne.

Dit barn vil blive indlagt enten i sengeafsnittet eller i dagafsnittet.

Hvor længe du og dit barn skal være indlagt afhænger af, hvordan dit barn har det, og hvor langt dit barn er i behandlingen af sin sygdom.

Hvad kan I som forældre gøre for at hjælpe på hospitalet?

Der er mange opgaver at varetage, når man har et barn med kræft. Vi vil forsøge at klæde jer så godt på til denne opgave som muligt.

Vi opfatter jer som vores tætteste samarbejdspartnere, og vil i fællesskab med jer tilrettelægge plejen og behandlingen til jeres barn. Det gør vi bedst ved at kombinere jeres viden og erfaringer med den viden, vi har som professionelle.

Mere information