Særligt for denne afdeling

Børneafdelingen skifter navn til Børn og Unge 1. november 2016. 

Generelt om hospitalet