Modtagelse i afsnittet

Overnatning i forbindelse med indlæggelse

Besøg og besøgstid

Døgnrytme

Faciliteter

Måltider

Udskrivelse

Håndhygiejne og forholdsregler ved forkølelse

For at undgå smittespredning af virus og bakterier i afsnittet er det meget vigtigt at have en god håndhygiejne. Det vil sige altid at spritte hænder, inden sengestuen forlades og i særdeleshed, inden I tager mad og drikke.

Er dit barn, I forældre og/eller søskende forkølet eller hoster, gælder særlige forholdsregler, som I informeres om ved ankomsten.

Video- og animationsfilm om håndhygiejne til patienter og pårørende

Mere information