Ankomst

Modtagelse, undersøgelse og behandling

Det skal I medbringe

Mad og drikke under jeres besøg

Opfølgning eller afslutning

Faciliteter - venterum og ophold

Håndhygiejne

For at undgå smittespredning af virus og bakterier er det meget vigtigt at have en god håndhygiejne.

Husk derfor altid at spritte hænder, særligt, inden I tager mad og drikkevarer.

Video- og animationsfilm om håndhygiejne til patienter og pårørende

Pjece om håndhygiejne til patienter og pårørende

Mere information