Telefon og mail


Blodsygdomme: 7845 1673
Center for Børneinkontinens: 7845 1831
Center for Sjældne Sygdomme: 7845 1473/-1474

Cystisk Fibrose: 7845 1533
Diabetes- og hormonsygdomme: 7845 1599
Hjerne- og rygkirurgi: 7846 3412
Hjertesygdomme: 7845 1791
Immunsygdomme: 7845 1670
Infektionssygdomme: 7845 1670
Kræftsygdomme: 7845 1673 - bu.kraeft@auh.rm.dk
Led- og bindevævssygdomme: 7845 1672
Lever-, mave- og tarmsygdomme: 7845 1817
Lungesygdomme og allergi: 7845 1479
Neurologi: 7845 1530 / 7845 1531
Nyresygdomme: 7845 1814
Ortopædkirurgi: 7845 4180
Socialpædiatri: 7845 1575 
Tand, mund og kæbekirurgi: 7846 2927
Urinvejskirurgi: 7845 2685

Telefontid

For nuværende er vores telefontid kl. 10-12 alle hverdage.

Adresse

Børn og Unge
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N