Vi tilstræber at samarbejde med det lokale sundhedsvæsen, således at størst mulig del af behandling, hjælp og støtte kan forgå hos egen læge, på lokal sygehus-afdeling og hos lokal terapeut.
Hvor dette ikke er hensigtsmæssigt, vil behandling foregå i samarbejde med relevant specialafdeling på Aarhus Universitetshospital.