John Østergaard, professor, overlæge, dr. med

Stense Farholt, overlæge, ph.d.

Kirstine Stochholm, afdelingslæge, dr. med., ph.d.

Brian Nauheimer Andersen, overlæge

Mette Møller Handrup, overlæge, ph.d.

Charlotte Olesen, overlæge, ph.d.

Pernille Axél Gregersen, overlæge

Hans-Ulrik Møller, overlæge

Signe Beck-Nielsen, overlæge, ph.d.

Bo Stork, afdelingslæge

Janni Majgaard Jense, læge

Michael Bayat, afdelingslæge

 

Solveig Thormann Nielsen, sygeplejerske

Margit Svantemann, sygeplejerske

Louise Vester, lægesekretær

Christina Sauer, lægesekretær

 

Desuden vil vores patienter kunne møde læger indenfor specialet klinisk genetik, som kommer med henblik på ekstra uddannelse, og læge- eller sygeplejestuderende.

Vi tilstræber, at patienter så vidt muligt altid møder den samme læge og sygeplejerske.