John Østergaard, professor, overlæge, dr. med

Stense Farholt, overlæge, ph.d.

Kirstine Stochholm, overlæge, dr. med., ph.d.

Brian Nauheimer Andersen, overlæge

Mette Møller Handrup, overlæge, ph.d.

Charlotte Olesen, overlæge, ph.d.

Pernille Axél Gregersen, overlæge

Hans-Ulrik Møller, overlæge

Signe Beck-Nielsen, overlæge, ph.d.

Bo Stork, afdelingslæge

Tina Lund Leunbach, afdelingslæge

Michael Bayat, afdelingslæge

Janni Majgaard Jensen, læge

Jannie Dahl Hald, læge


Solveig Thormann Nielsen, sygeplejerske

Margit Svantemann, sygeplejerske

Jane Røddik Thøgersen, sygeplejerske


Marianne Due Jensen, socialrådgiver


Louise Vester, lægesekretær

Christina Sauer, lægesekretær

Lone Mølgaard, lægesekretær

 

Desuden vil vores patienter kunne møde læger indenfor specialet klinisk genetik, som kommer med henblik på ekstra uddannelse, og læge- eller sygeplejestuderende.

Vi tilstræber, at patienter så vidt muligt altid møder den samme læge og sygeplejerske.