Brian Nauheimer Andersen, overlæge

Michael Bayat, afdelingslæge

Signe Beck-Nielsen, overlæge, ph.d.

Stense Farholt, overlæge, ph.d.

Pernille Axél Gregersen, overlæge

Jannie Dahl Hald, læge, ph.d.

Mette Møller Handrup, overlæge, ph.d.

Anne Leegaard, læge

Tina Lund Leunbach, afdelingslæge

Karen Markussen Linnet, overlæge, ph.d.

Charlotte Olesen, overlæge, ph.d.

Gija Rackauskaite, overlæge, ph.d.

Kirstine Stochholm, overlæge, dr. med., ph.d.

Bo Stork, afdelingslæge

John Østergaard, professor, dr. med

 

Margit Svantemann, sygeplejerske

Solveig Thormann Nielsen, sygeplejerske

Jane Røddik Thøgersen, sygeplejerske


Marianne Due Jensen, socialrådgiver


Lone Mølgaard, lægesekretær

Christina Sauer, lægesekretær

Louise Vester, lægesekretær

 

Desuden vil vores patienter kunne møde læger indenfor specialet klinisk genetik, som kommer med henblik på ekstra uddannelse, og læge- eller sygeplejestuderende.

Vi tilstræber, at patienter så vidt muligt altid møder den samme læge og sygeplejerske.