I CF-ambulatoriet er vi 4 sygeplejersker.

Som regel møder I en af os for første gang, en af de første dage efter, at jeres barn eller I selv har fået diagnosen Cystisk Fibrose.

Vi kommer og hilser på jer på afdelingen, og introducerer jer til ambulatoriet, hvor I vil komme til regelmæssige kontroller fremover.

I starten har vi kontakt efter behov, men på et tidspunkt vil I blive så trygge ved det hele, at vi kun ses ved de planlagte ambulante kontroller hver 4.-6. uge + ved behov.
Nye patienter får en fast sygeplejerske tilknyttet det første år efter de har fået diagnosen + i perioder hvor der er behov for mere tryghed og kontinuitet, men ellers samarbejder vi sygeplejersker så tæt, at det ofte er forskelligt, hvem af os, I møder til jeres kontroller, eller hvem der  hjælper jer, når I ringer (link til kontakt).

Planlagte ambulante kontroller:
Vi forbereder jeres besøg, så I føler jer ventede og velkomne, og forsøger, at koordinere, så det lever op til jeres forventninger, og så vidt muligt bliver en god oplevelse.

Formålet med besøget er, at forebygge og undgå sygdomsforværring og unødige indlæggelser, og ruste jer til at klare hverdagen hjemme og håndtere sygdommen, så den ikke fylder mere end højst nødvendigt.


I konsultationsrummet vejer og måler vi barnet/patienten, og der afleveres en slimprøve (som enten suges eller stødes op). (link til aflevering af slimprøve)

Fra 2-års alderen begynder vi at måle barnets lungefunktion.

Vi taler om, hvordan det er gået siden sidst, og finder ud af, om der er problemer, vi kan hjælpe med at løse.

Vi aftaler tid til næste ambulante besøg, bestiller prøver og undersøgelser, koordinerer tider hos andre fagpersoner og følger op på ordinationer efter lægekontrollen.

Vi udleverer køreseddel og dokumentation til arbejdsgiver.


Sygepleje til kroniske patienter er en kontinuerlig proces, der bygger på gensidig tillid og kræver dialog.

Vi kan ikke altid forebygge eller forhindre smertefulde oplevelser, men vi kan høre, hvad I fortæller og se hvor det er svært. Vores mål er, i samarbejde med det øvrige CF-team, at forsøge at guide jer og jeres familier igennem på den mest hensigtsmæssige måde, så I kan nyde livet på trods af de udfordringer sygdommen giver.