Psykologtilbuddet er til børn med cystisk fibrose og deres forældre. Psykologtilbuddet omfatter endvidere voksne patienter med cystisk fibrose, der kommer i ambulatoriet eller som er indlagt på Q2. Formålet med psykologtilbuddet er at hjælpe børn og forældre med at håndtere det at have en kronisk sygdom.

Der modtages henvisninger på børn og voksne, hvor der er tale om psykologiske problemstillinger, der kan relateres til det at have cystisk fibrose.

Der modtages henvisninger på forældre til børn med cystisk fibrose, når der er tale om psykologiske problemstillinger, der kan relateres cystisk fibrose.

Ønsker du en psykologsamtale, kan du bede en af lægerne fra CF-teamet om at henvise dig. Du vil så blive kontaktet pr. brev eller telefon og få en tid så hurtigt som muligt efter henvisningen er modtaget. Der kan forekomme ventetid. I den udstrækning det er muligt, koordineres aftalerne, således at en psykologsamtale kan finde sted i forbindelse med øvrige aftaler på Skejby.

En psykologsamtale vil typisk vare 1 time. Samtalerne tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den konkrete problemstilling.

Psykologen deltager endvidere i udvalgte temaaftener for nye familier med cystisk fibrose og i CF-skole.

Psykologen indgår i det tværfaglige samarbejde mellem læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, diætist og socialrådgiver.