Afsnit Q består af sengeafsnit Q1 og Q2.
Derforuden Q-amb, Q-lab og Q-forskning.


Afsnit Q er en infektionsmedicinsk afdeling med følgende patientgrupper:

Patienter med rejsemedicinske sygdomme og tropesygdomme.

 • Infektionssygdomme
 • Almen medicinske patienter.
 • Patienter med leverlidelser.
 • HIV patienter.
 • Patienter med autoimmune sygdomme
 • CF patienter over 16 år. Siden 2006 er de voksne CF patienter blevet tilknyttet afsnittet.

 

I afsnittet er der ansat læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister, psykolog, præst og sekretærer. Desuden er der tilknyttet elever og studerende.

Afdeling Q ligger ved indgang 1.

 

Afsnit Q2

Afsnit Q2 er nomeret til 16 patienter.

Alle CF-patienter er tilknyttet afsnit Q2. En indlæggelse kan være akut eller planlagt.

En akut indlæggelse foregår via A-amb eller via telefonisk kontakt til Q2.

Alle CF-patienter har åben indlæggelse på Q2, og må henvende sig døgnet rundt.

En planlagt indlæggelse er typisk med henblik på opstart af antibiotikakur. Man skal forvente at være indlagt 1/2-1døgn

I sommerperioder og juleferie er Q2 sammenlagt med Q1. Det betyder, at hvis der er brug for at blive indlagt i denne periode, så er man indlagt på Q1. Dog vil der altid være personale fra Q2, som kender til CF og de problemstillinger der kan være ifm sygdommen.

 

Husk ved indlæggelse

Medbring:

 • PEP Maske
 • E-flow
 • Bi-Pap/CPAP
 • Destillationsapparat til rengøring af masker (eks. Pectrakoger, suttekoger el. andet)
 • Ernæringspumpe med div. remedier, forlængerslanger osv.
 • Enzymer

 

Det kan ikke forventes, at vi har ekstra masker, E-flow apparater osv.

I øvrigt er det en god ide at tage sin bærbare computer med, hvis en sådan haves, da man kan blive koblet til internet via afdelingen.

Q2 ligger ved indgang 1 på 1. sal. TLF: 8949 8393/94

 

Pjece: Velkommen til Q2