Afsnit A10 består af en akut børnemodtagelse og et akut, medicinsk sengeafsnit med plads til 14 børn i alderen fra 0-15 år. Afsnittes fagområder er akut børnesygepleje, infektionssygdomme, kroniske lungesygdomme, astma- og allergi, endokrinologi (hormonsygdomme) samt diabetes. Afsnittet har desuden landdelsfunktion for børn med cystisk fibrose. Børnene med cystisk fibrose er indlagt fra 0 - ca. 18 år. Herefter overflyttes de til voksenafsnittet Q2.

I afsnit A10 er der ansat sygeplejersker, sygehjælpere, social- og sundhedsassistent og sygeplejestuderende på forskellige uddannelsestrin. Vi samarbejder med sekretærer, læger, diætister, fysioterapeuter, socialrådgiver, psykolog samt sygeplejerskerne i Børneambulatoriet.

Cystisk fibrose
I afsnit A10 er der et cystisk fibrose team bestående af 4 faste sygeplejersker, der er specielt uddannede til at pleje børn med cystisk fibrose. I vil under en indlæggelse også møde og blive passet af afsnittes øvrige plejepersonale.

Hvornår møder vi børnene med cystisk fibrose i afsnit A10?

  • når sygdommen er nykonstateret, og barnet og forældrene indlægges til information og vejledning, pleje og introduktion til behandling.
  • når børnene indlægges til start af kure med antibiotika. Vi oplærer forældrene i selv at blande og give antibiotika til børnene i eget hjem, så snart forældrene føler sig parate til at påtage sig den opgave. Således kan børnene være indlagt mindst muligt.
  • når børnene indlægges akut fra hjemmet med f.eks. feber, infektionssygdomme, lungeproblemer, mave- tarm problemer, trivselsproblemer.
  • når børnene indlægges via børneambulatoriet pga. akutte problemer f.eks. som ovenstående


Derudover kan vi have telefonisk kontakt med familierne ved behov for råd og vejledning – specielt i weekender og ferier, når ambulatoriet er lukket.


Husk ved indlæggelse
I forbindelse med akut indlæggelse, planlagt indlæggelse og i forbindelse med en ambulant kontrol, hvor der kan blive tale om indlæggelse vil vi bede dig om at tage følgende med:

  • din PEP-maske
  • dit E-flow apparat til inhalationer
  • den medicin du får, dvs enzymer, vitaminer, mixtur/tablet antibiotika, Pulmozyme, Tobi til inhalationer m.m
  • hvis du har en Mickey-sonde, bedes du tage flg. med: din ernæringspumpe, ernæringsposer og forlængerslanger til de første par dage