Lungefysioterapi til cystisk fibrose patienter tilknyttet CF centret

Baggrund

Lungefysioterapi til patienter med CF varierer meget verden over. I Danmark har man siden 1980'erne anvendt PEP (Positive Expiratory Pressure) maske/fløjte-behandling. Denne beslutning var et resultat af en undersøgelse foretaget på Rigshospitalet (1). I dag anvendes PEP masken/fløjten på baggrund af nyere undersøgelser. Dels undersøgelser som påviser, at lungefysioterapi til patienter med CF er bedre end ingen lungefysioterapi (2) dels undersøgelser, som påviser, at PEP maske/fløjte-behandling er lige så god som anden lungefysioterapi til patienter med CF (3,4).

Formål

Formålet med lungefysioterapi, til patienter med CF, er at løsne og fjerne slim fra luftvejene. Slimet skal fjernes, fordi slim er god grobund for bakterier.

PEP maskens/fløjtens virkning

PEP masken/fløjten løsner slim og ved hjælp af stødning fjernes slimet fra luftvejene. Det foregår på den måde, at når man ånder ud i PEP masken/fløjten, udånder man mod en modstand, og derved udvides luftvejene. Denne udvidelse medfører, at der kommer luft om på den anden side af slimet, og denne luft kan hjælpe med at "skubbe" slimet op i de øvre luftveje, således at man kan hoste/støde slimet op.

Anvendelse af PEP masken/fløjten

PEP masken/fløjten tages efter aftale med CF centret - oftest 2 gange om dagen. Om morgenen og om aftenen. Ved meget sekret bruges PEP masken/fløjten 3 eller flere gange om dagen. Antibiotika og Pulmozyme tages efter PEP masken/fløjten. Grunden til dette er, at luftvejene skal være så rene som muligt, da det er vigtigt at præparaterne bliver længst muligt i lungevævet, for at opnå den bedste effekt.

CPAP

CPAP (Continious Positive Airway Pressure) bruges når det bliver for hårdt at anvende PEP masken/fløjten. CPAP har samme formål som PEP masken/fløjten. Forskellen er, at man ved CPAP får hjælp til indåndingen og den er derfor ikke så hård at bruge.    

Som udgangspunkt anvendes masken/fløjten som følgende:

Fra 0 år til barnet kan samarbejde om at støde:               

Der pustes i alt 10-15 min. med indlagte pauser til host og hop.

Voksne og børn, der kan samarbejde om at støde:          

15 pust efterfulgt af stødning. Denne cyklus forsættes til der ikke er mere slim, eller i     max 10-15 min. Hvis man intet sekret har, gentages cyklussen 3 gange (3 x 15 pust inkl. stødning).

Stødning og kontrol af hoste

Stødning er en vigtig del af brugen af PEP masken/fløjten. Ved stødning laves en kraftig, lang udånding, hvorved sekretet nemmere transporteres op. Det er som at ånde kraftigt på en rude, så den dugger. Stødning er en mere kontrolleret og en mindre anstrengende teknik til at fjerne slim, end hoste er. Ved stødning kan man nogle gange komme til at hoste efterfølgende. Hosten kan kontrolleres ved at tage en dyb indånding, holde vejret og derefter puste ud mod let sammenpressede læber.

PEP maske kontra PEP fløjte

PEP masken og PEP fløjten har den samme virkning. De fleste patienter med CF bruger en PEP maske. PEP fløjten kræver en anden teknik. Hvis man ønsker en PEP fløjte, er det fysioterapeuterne der vurderer, om den enkelte kan bruge fløjten korrekt.                                           

Kontrol af PEP maske/fløjte-behandling

PEP masken/fløjten skal jævnligt kontrolleres ved fysioterapeuten med henblik på:

  • Om PEP masken/fløjten bruges korrekt
  • Om den rette modstand er på
  • Opmuntring til at bruge PEP masken/fløjten
  • Om PEP masken/fløjten er i god stand
  • Rengøring af PEP masken/fløjten

Rengøring af PEP masken/fløjten

PEP masken/fløjten rengøres 2-3 gange om ugen. Alle enkeltdelene tåler rengøring i lunkent vand (30-35°C). Ventilen, mundstykke (ved fløjte) og modstanden lægges i blød i lunkent vand med opvaskemiddel. Masken rengøres med blød børste og opvaskemiddel. Børsten anvendes udelukkende til dette formål. Efter brug vaskes børsten i opvaskemaskine (min. 55°C) eller koges i vand i 1 min. Mellem brug opbevares den stående med børsterne opad.

Efter rengøring skylles de enkelte dele under rindende vand og aftørres. Ventilen, mundstykket og modstanden tørres med en føntørrer eller lægges til tørre på et rent viskestykke, så man undgår fugtdannelse. Det er vigtigt at de enkelte dele er helt tørre, før de samles.

Fysisk aktivitet

Ved fysisk aktivitet får man en dybere vejrtrækning og derved en bedre luftgennemstrømning af lungerne. På den måde kan luften komme om bagved slimet og åbne tilstoppede luftveje. For patienter med CF kan fysisk aktivitet, med høj intensitet, hjælpe til at "skubbe" slim opad og dermed gøre det nemmere at hoste op. Fysisk aktivitet er derfor et godt supplement til PEP masken/fløjten, men kan ikke erstatte denne (5). Under aktiviteten er det vigtigt, at man bliver forpustet og har svært ved at snakke samtidig med at man træner. Fysioterapeuten kan rådgive ang. forskellige former for sport og hjælpe med at finde den sportsgren, som passer bedst til den enkelte.

Referencer

(1) Falk M, Kelstrup M, Andersen JB, Kinoshita T, Falk P, Stovring S, et al. Improving the ketchup bottle method with positive expiratory pressure, PEP, in cystic fibrosis. Eur.J.Respir.Dis. 1984 Aug;65(6):423-432.

(2) van der Schans C, Prasad A, Main E. Chest physiotherapy compared to no chest physiotherapy for cystic fibrosis. Cochrane Database Syst.Rev. 2000;(2)(2):CD001401.

(3) Main E, Prasad A, Schans C. Conventional chest physiotherapy compared to other airway clearance techniques for cystic fibrosis. Cochrane Database Syst.Rev. 2005;1.

(4) Elkins M, Jones A, Van der Schans C. Positive expiratory pressure physiotherapy for airway clearance in people with cystic fibrosis. Cochrane Database Syst.Rev. 2006;2.

(5) Bradley J, Moran F. Physical training for cystic fibrosis. Cochrane Database Syst.Rev. 2008 Jan 23;(1)(1):CD002768.

  

Oktober 2009, CF teamet, P.O. Schiøtz.