Mit navn er Anne Mørch Olesen og jeg er tilknyttet CF-teamet som diætist.

Patienten møder mig ved ambulatoriebesøg og under indlæggelse både på børneafsnit A2 og infektionsmedicinsk afdeling Q2.

 

Formål med diætbehandling

En god ernæringstilstand har betydning for immunforsvaret og dermed lungefunktionen.

Formålet med diætbehandlingen er:

- at opnå normal vækst og udvikling

- at opnå den bedst mulige ernæringstilstand

- at patienten og familien får den nødvendige viden om kost, vitaminer og enzymdosering

- at patientens behov tilgodeses på en måde, der passer med familiens kostvaner

  

Diætvejledning

Jeg ser alle nydiagnosticerede CF-patienter under indlæggelse og i ambulatoriet efter behov. Jeg vejleder i hensigtsmæssig kost, vitamintilskud og enzymdosering. Ved den første samtale taler vi om barnets kostvaner. Herudfra kan jeg vurdere, hvor meget barnet spiser og om der er balance mellem indholdet af protein, fedt og kulhydrat. Er der brug for ændringer, fortæller jeg, hvordan disse lettest kan gøres. Diætvejledningen er individuel og tager i videst mulig omfang hensyn til familiens kostvaner.

I den første tid tilbyder jeg hyppige samtaler, for eksempel ved overgang fra amning eller modermælkserstatning til overgangskost og i forbindelse med ændring af enzymdosering. Derefter tilbyder jeg en årlig samtale med vurdering af ernæringstilstand og enzymdosering, eventuelt ved hjælp af en 4 dages kostregistrering.

Til patienter med særlige behov tilbyder jeg hyppigere samtaler.

 

CF-skole

Jeg underviser sammen med sygeplejersker, fysioterapeuter, socialrådgiver, læger og psykolog. Min opgave er at undervise i ernæringslære, madlavning, varedeklarationer og indkøb. Undervisningen er tilpasset de forskellige alderstrin: 5, 10, 12 og 14 år.