Videoafhøring foregår pr 1.10.2013 i det interkommunale børnehus.