CBO yder faglig og organisatorisk rådgivning til professionelle specielt indenfor sundhedssektoren, politi og socialsektoren. Familier og pårørende kan ikke selv henvende sig, men anbefales at kontakte praktiserende læge, socialforvaltningen, politi eller i nogle tilfælde SISO’s anonyme rådgivning (Servicestyrelsen), afhængig af problemstillingen.