Uldum B, Christensen HN, Welbury R, Poulsen S. Danish dentist‘ and dental hygienists‘ knowledge of and experience with suspicion of child abuse and neglect. Int J Paediatr Dent 2010;20:361-4.

Hansen LA, Sabroe S, Mikkelsen SJ, Charles AV. Medicinske fund og det retslige udfald hos seksuelt misbrugte børn: Nor Tidsskr Kriminal 2010; 160-7.

Hansen LA, Mikkelsen SJ, Sabroe S, Charles AV. Medical findings and legal outcomes in sexually abused children: J Forensic Sci. 2010; 55: 104-9.

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb. Notat om national
model for Børnehuse i Danmark. 2009.

Kongres- og konferencedeltagelse med foredrag eller poster

Uldum B, Christensen HN, Welbury R, Poulsen S. Danish dentist‘ and dental hygienists‘ knowledge, experience and suspicion of child abuse and neglect. NFBO 2010. 6. Nordiske konference om børnemishandling og omsorgssvigt. København. 10-12 maj. (foredrag).

Christensen HN. Alvorlig omsorgssvigt med speciel fokus på Münchausen by Proxy Syndrom. NFBO 2010. 6. Nordiske konference om børnemishandling og omsorgssvigt. København. 10-12 maj. (poster).

Christensen HN, Østrup L, Ballegard C, Vesterby A, Laursen B, Christensen PE. Center for Børn udsat for Overgreb (CBO) med forankring i hospital.
NFBO 2010. 6. Nordiske konference om børnemishandling og omsorgssvigt. København. 10-12 maj. (foredrag).

Christensen G, Ingemann O. Training in forensic examination and police questioning of survivors of rape. The second international Conference on the Survivors of Rape. Utrecht. Holland. 30. september – 2. oktober 2010 (workshop).

Lesnikova I. The inverting of the rules of parenting in Münchausen by proxy syndrome. Report of eight cases from the Institute of Forensic Medicin Aarhus Denmark from 1989 to 2010” Årsmøde, Dansk Selskab for Retsmedicin. November 2010 (foredrag).