Sundhedsstyrelsens rapport om børnehuse

Christoffersen MN. Børnemishandling i hjemmet. SFI 10:30. 2010.

Uldum B, Christensen HN, Welbury R, Poulsen S. Danish dentist’ and dental hygienists knowledge of and experience with suspicion child abuse and neglect. Int. J Paediatr Dent 2010;20:361-4.

Servicestyrelsen. SISO. Den professionelle tvivl. Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge. 2010.

Team for Seksuelt Misbrugte Børn. Statusrapport 2008 og 2009. Rigshospitalet. 2010.

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb. Notat om national model for børnehuse i Danmark. 2009.

Zeuthen K. Kærlighed og overlevelse, barneseksualitet og seksuelle traumer. Akademisk forlag 2009.

Brun B og Wintlev Å. Mødre der udsætter deres børn for alvorlig omsorgssvigt. Dansk Psykolog forlag. 2009.

Åström K, Rejmer, A. Det blir nog bättre för barnen. Slutrapport i utvärderingen v nationell försöksverksamhet med barnahus 2006-2007. Sociology of Law. 2008:7. Lund University.

Det kriminalpræventive råd. Overgreb mod børn – ser du noget? Gør du noget? 2007.

Styrelsen for Social Service. Evaluering af videnscenterfunktioner vedr. seksuelle overgreb mod børn. Rambøll, 2004.

Øvreeide H. At tale med børn. Samtalen som redskab i børnesager. Hans Reitzels forlag, 2004.

Justitsministeriets betænkning nr. 1420. Gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn. 2002.

Helweg-Larsen K, Larsen H. B. Unges trivsel år 2002. En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb i barndommen. SIF, (Statens Institut for Folkesundhed), 2002.

Strange M. Unge krænkere. Socialforskningsinstituttet. 02:7

Dansk Pædiatrisk Selskab. Den pædiatriske indsats for børn udsat for seksuelle overgreb eller mistænkt herfor. DPS, 2001.

Jensen KD. Det bliver sagt. Gyldendal 2001.