Hvorfor skal der foretages en retsmedicinsk lægeundersøgelse?

I forbindelse med efterforskningen kan politiet få hjælp af en læge fra Retsmedicinsk Institut til at undersøge barnet i CBO.
Undersøgelsen kan være med til at støtte barnets beretning.

Hvordan foregår undersøgelsen?
Når barnet og den voksne tryghedsperson (oftest en af forældrene) kommer, bliver begge modtaget af en læge og en børnesygeplejerske fra CBO.
Lægeundersøgelsen ligner en almindelig børneundersøgelse, som den foregår hos egen læge eller skolelægen. Lægen vil bl.a. spørge om almindelige ting såsom sygdomme, om hvordan barnets mave fungerer og om andre ting, der handler om barnets krop. Lægen spørger ikke om, hvad der er sket, idet politiet ofte har afleveret en rapport med disse oplysninger.
Lægen vil bagefter veje, måle og se på barnet fra top til tå.

Hvis der er mistanke om seksuelt overgreb, vil barnets kønsorganer blive undersøgt udvendigt vha. et såkaldt fotokolposkop. Et fotokolposkop er et forstørrelsesapparat med lys i som samtidig kan optage billeder.
Apparatet skal ikke røre barnet.

Det er nødvendigt, at børnesygeplejersken adskiller pigens kønslæber/rører drengens tissemand og pung, mens lægen undersøger vha. foto­kolposkopet. I nogle tilfælde tages der prøver med en vatpind.
Vi er opmærksomme på, at barnet kan føle sig genert, når kønsdelene skal kigges på og berøres.
Billederne fra undersøgelsen bruges af lægen i forbindelse med rapportskrivning og som dokumentation for det, der er fundet ved undersøgelsen. Billederne bruges også, når nye læger skal uddannes til at undersøge børn. Billederne er yderst fortroligt materiale og bliver opbevaret på Retsmedicinsk Institut. Billederne vises ikke i en evt. retssag.

Hvor lang tid tager det?
Fra I ankommer til CBO og til undersøgelsen er slut går der som oftest 1½ - 2 timer.

Vigtigt at vide når I går hjem!
Det er vigtigt at understrege, at selv om der er normale fund ved læge­undersøgelsen, kan der godt have fundet et overgreb sted.

Hvad sker der efter undersøgelsen?
Sygeplejersken rådgiver om mulighederne for efterfølgende hjælp fra psykolog og socialrådgiver samt kontakt til socialforvaltningen.
Lægen sender en rapport til politiet om, hvad der blev fundet og snakket om.

Kontakt til CBO

Telefontid på hverdage 9-13.30 på 784 51571

Venlig hilsen
Retsmedicinsk Institut, Aarhus.

Retsmedicinsk Institut (RI) er et universitets institut, der fungerer uafhængigt af politiet, domstolene og sundhedsvæsenet. Der er ansat læger på RI, hvoraf flere er speciallæger.

Retsmedicinsk Institut,
Telefonnr.: 87167500
E-mail: forens@au.dk