CBO yder faglig og organisatorisk rådgivning til professionelle specielt indenfor sundhedssektoren, politi og socialsektoren. Familier og pårørende kan ikke selv henvende sig, men anbefales at kontakte praktiserende læge, socialforvaltningen, politi eller i nogle tilfælde SISO’s anonyme rådgivning (Servicestyrelsen), afhængig af problemstillingen.

Telefontid er 8-15. Du kan kontakte enten vores sygeplejerske på 3071 5056, der står for den primære faglig rådgivning, eller sekretær på 7845 1575. Afhængig af problemstillingen vil børnelæge, psykolog, socialrådgiver, politi eller retsmediciner blive involveret i rådgivningen.