Det faste personale i CBO består af børnelæger, børnesygeplejersker, psykolog og sekretær fra Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital samt læger fra Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet.

Vi har tæt samarbejde med de kommunale socialrådgivere på myndighedsområdet, de interkommunale børnehuse samt sagsbehandlere og videoafhørere fra politiet.