CBO-børnecenter (Center for Børn udsat for Overgreb) er et samarbejde mellem Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet og Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital i Skejby. Vi har fælles lokaler, hvor lægeundersøgelse og behandling af børn udsat for overgreb, eller mistanke herom, kan foregå. Ved overgreb mod børn er en hurtig og koordineret indsats nødvendig – både af hensyn til barnet og familien i den akutte situation og af hensyn til en eventuel straffesag. CBO-børnecenter arbejder tæt sammen med de interkommunale børnehuse, der startede 1.oktober 2013. Vores hjemmeside vil blive opdateret når vejledning og betænkning angående børnehuse er vedtaget.


Organisationsdiagram (pdf)

 

Flow-chart ved kliniske symptomer på og mistanke om overgreb/krænkelse (pdf)

Kontakt

Center for Børn udsat for Overgreb (CBO)

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 99

8200 Aarhus N

Fax: 7845 1576   

 

Tlf.: 7845 1575 sekretær 
Tlf.: 3071 5056 sygeplejerske
Telefontid 9-13.30

Find vej med AUH Find Vej app

Hent appen "AUH Find Vej app", der viser vej til indgangen og rundt på hospitalet: 

App Store

Google Play