Når du er i behandling for myelomatose, kan du enten blive indlagt på et af vores sengeafsnit eller komme i vores Klinik 1, som har åbent i dagtiden. Det afhænger både af din sygdom og den behandling, du skal modtage. Et behandlingsforløb vil ofte både indebære indlæggelser på sengeafsnittet samt besøg i vores klinik.

Får du behandling i Klinik 1 og varigheden af din behandling strækker sig ud over klinikkens åbningstider, vil du blive overført til sengeafsnittene på plan 5. Hvis der er tale om infektioner eller om højdosis kemoterapi med stamcellestøtte vil du blive indlagt på et af sengeafsnittene og modtage behandling der.

Indlæggelse

Pakkeliste, besøgstider, tøj underindlæggelse, mad og drikke, pårørende m.m.

Behandling uden indlæggelse (Ambulant behandling)

Blødprøver, huskeliste, transport, mad og drikke m.m.