Indlæggelse eller ambulant behandling

Det afhænger af den behandling du skal have og din sygdom om du skal indlægges eller ej

Generelt om behandling af myelomatose

Hvad består behandlingen af, hvor skal du møde op, hvem møder du?

Information om de forskellige behandlingsformer

Medicinsk kræftbehandling, immunterapi, kemoterapi, kvalmebehandling, infektionsbehandling m.m.

Hjælp og støtte i dit sygdomsforløb

Patientforeninger, mødesteder, netværk, rehabilitering m.m.

Patientvejledninger

Specifikke vejledninger til de enkelte behandlinger